Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI INSTYTUTU HISTORII UJ

 

Biblioteka Instytutu Historii UJ jest biblioteką instytutową realizującą przede wszystkim potrzeby Instytutu Historii.

 

Biblioteka Instytutu Historii UJ udostępnia zbiory :

 

 • na miejscu w czytelni
 • w wypożyczalni

 

Z czytelni Biblioteki Instytutu Historii UJ mogą korzystać  pracownicy Instytutu Historii UJ oraz inne osoby na podstawie dokumentu:

 

 • studenci – legitymacji studenckiej,
 • pozostałe osoby –  na podstawie dowodu osobistego, paszportu.

 

Po wejściu do czytelni należy oddać dyżurującemu bibliotekarzowi  legitymację studencką  lub dokument tożsamości i wpisać się do księgi czytelników.

 

W  czytelni  zabrania się:  wnoszenia i spożywania posiłków i napojów,  prowadzenia głośnych rozmów oraz korzystania z telefonów komórkowych.    

 

Biblioteka nie bierze   odpowiedzialności za pozostawione bez opieki mienie osobiste   czytelnika.  

 

Księgozbiór znajdujący się  w czytelni nie jest  udostępniany do kserowania.

 

W celu wykonania odbitek kserograficznych z materiałów pozostawionych przez pracowników naukowych  należy uzyskać zgodę bibliotekarza i wypełnić rewers. Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania Ustawy o prawie autorskim.

Nie udostępnia się poza czytelnię książek oznaczonych napisem "Nie można kserować".

 

Żadnych materiałów nie wolno wynosić z czytelni bez zgody bibliotekarza.

 

Komputery stanowiące wyposażenie czytelni przeznaczone są do pracy naukowej, dlatego pierwszeństwo w ich użytkowaniu mają osoby korzystające z elektronicznych wersji czasopism oraz elektronicznych baz danych i innych informacji o charakterze naukowym.

 

Korzystanie z internetu w innych celach (np. przeglądanie stron internetowych, chat, prywatna poczta elektroniczna)   jest możliwe tylko w przypadku wolnego stanowiska i musi być zakończone, jeżeli istnieje potrzeba skorzystania z tego stanowiska w celach naukowych, lub gdy poprosi o to pracownik Biblioteki.

 

 

 Z wypożyczalni Biblioteki Instytutu Historii UJ mogą korzystać:

 

 • studenci   Instytutu Historii UJ

 

Studenci   dokonują zapisu do Biblioteki Instytutu Historii UJ na podstawie  ważnej legitymacji  i wpisu w systemie USOS na bieżący rok akademicki    oraz  dowodu osobistego.

Studenci studiów dziennych, zaocznych, licencjackich i podyplomowych mogą jednorazowo wypożyczyć   6 książek na okres 1 miesiąca.

 

Biblioteka Instytutu Historii UJ może prosić z ważnych powodów o zwrot książek przed upływem terminu wypożyczenia.

 

 • doktoranci Wydziału Historycznego dokonują zapisu do Biblioteki Instytutu Historii

UJ na  podstawie legitymacji (z wpisem na bieżący rok akademicki)   i dowodu osobistego.

Studenci studiów doktoranckich mogą wypożyczać 10 książek na okres 3 miesięcy.

 

 • pracownicy  Instytutu Historii UJ

Ilość wypożyczonych książek przez pracowników Instytutu Historii nie może przekraczać 40 egzemplarzy na okres 6 miesięcy. Pracownik powinien prolongować pożyczone książki. Pracownik może pożyczyć książkę z czytelni tylko w wyjątkowych sytuacjach i na określony, krótki czas.

 

 • W szczególnych przypadkach  o zasadach wypożyczenia książek decyduje kierownik Biblioteki.

 

 

Zamawianie książek:

 

 • Zamówienia książek można dokonać  z katalogu kartkowego (obejmuje  całość księgozbioru) lub komputerowego  (wprowadzono około 1/ 4  zasobu), wypełniając     odpowiedni druk.
 • Realizacja odbywa się   w ciągu godziny od złożenia zamówienia.
 • Rewersy należy wypełniać czytelnie i dokładnie.
 • Książki nabyte i skatalogowane od dnia 1 I 2013 r. są  dostępne tylko w katalogu komputerowym. Książki znajdujące się w Bibliotece Instytutu Historii UJ i skatalogowane przed tą datą dostępne są zarówno w katalogu kartkowym jak  i komputerowym.
 • Nowości zakupione przez Bibliotekę   będą dostępne w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej   (koniec każdego miesiąca).

 

 

Biblioteka nie wypożycza :

 

 •  książek wydanych przed 1945 rokiem,
 •  pozycji rzadkich i kosztownych,
 •  książek z księgozbioru podręcznego,
 •  atlasów, albumów, słowników, informatorów, przewodników,
 •  bibliografii, czasopism,
 •  poloników,
 •  materiałów audiowizualnych

 

 

Zbiory szczególnie chronione oraz oznaczone przy sygnaturze „nps” (nie pożycza się)

udostępnia się  na miejscu w Czytelni. 

 

Czytelnicy :

 

 • są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Biblioteki Instytutu Historii UJ
 • ponoszą odpowiedzialność za stan pożyczonych materiałów. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenie, należy zgłosić je przy odbiorze książki
 • w razie zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić identyczny egzemplarz, względnie przekazać Bibliotece Instytutu Historii UJ kwotę równą wartości wypożyczonej pozycji
 • aby uzyskać zaliczenie roku studiów, studenci winni zwrócić (nie sprolongować) wypożyczone materiały celem anulowania wpisu w systemie USOS lub skasowania w indeksie pieczątki Biblioteki.  Jest to warunek uzyskania wpisu na kolejny rok akademicki
 • Pracownicy  Instytutu Historii UJ   rozwiązujący umowę o pracę oraz studenci kończący edukację, a  będący czytelnikami Biblioteki Instytutu Historii, winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich swoich zobowiązań

 

W wyniku naruszenia regulaminu czytelnik może być pozbawiony praw do korzystania z Biblioteki Instytutu Historii UJ. Pracownik może odmówić osobom zachowującym się niestosownie,  zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi prawa do korzystania z Biblioteki Instytutu Historii UJ.