O bibliotece

Godziny otwarcia


Szanowni Czytelnicy

Informujemy, iż z powodu prac naprawczo-konserwacyjnych w magazynach Biblioteki Instytutu Historii UJ w dniach 9-10.03.2021 r. realizacja składanych zamówień będzie utrudniona. Realizacja niektórych zamówień będzie niemożliwa.

Za utrudnienia przepraszamy. 

 

Szanowni Czytelnicy,
 
Informujemy, że od 30.11. 2020 r. Biblioteka Instytutu Historii jest czynna w godz. 10:00-14:00. 

 

 

Od dnia 21.10.2020 roku Czytelnia Biblioteki Instytutu Historii UJ jest zamknięta do odwołania

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 02.06. 2020 roku Biblioteka Instytutu Historii UJ uruchamia wypożyczalnię, która będzie czynna w godzinach: 10:00-14:00.

  • Otwarta zostaje wyłącznie Wypożyczalnia Biblioteki Instytutu Historii UJ
  • Wszystkie książki zwrócone do Biblioteki Instytutu Historii przez czytelników będą poddane kwarantannie
  • Wypożyczone książki można zwracać w tymczasowym punkcie zwrotów  zlokalizowanym w Czytelni Biblioteki Instytutu Historii UJ (wejście przez Wypożyczalnie)
  • Wypożyczenia zamówionych wcześniej książek będą realizowane w wypożyczalni, prosimy o wcześniejsze przygotowanie legitymacji
  • Książki można wypożyczyć po uprzednim złożeniu zamówienia za pośrednictwem Katalogu Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego na stronie: https://katalogi.uj.edu.pl. - nie ma możliwości innego realizowania zamówień, nie będzie możliwości skorzystania z komputera w wypożyczalni BIH
  • Po wejściu do Biblioteki Instytutu Historii UJ uprzejmie prosimy przestrzeganie następujących zasad:

- Czytelnik po wejściu do biblioteki proszony jest o dezynfekcję rąk

- Czytelnik ma obowiązek mieć zasłonięte usta i nos oraz mieć ubrane rękawiczki ochronne

- dodatkowo należy zachować 2 m dystans od lady bibliotecznej i nie przekraczać wyznaczonej na podłodze linii

- w bibliotece mogą znajdować się 2 osoby, reszta czytelników proszona jest o pozostanie na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości

 

Biblioteka Instytutu Historii jest czynna:

 

 

wypożyczalnia:

 

poniedziałek - piątek; godz. 10:00-14:00.

 

 

czytelnia: 

Od dnia 21.10.2020 roku Czytelnia Biblioteki Instytutu Historii UJ jest zamknięta do odwołania

 

 

 

 

 

 

Kontakt


Pokaż Instytut Historii na większej mapie
E-mail
bibliotekahistorii@uj.edu.pl
Adres
Gołębia 13
31-007 Kraków
Telefon
12 663 12 39
 
 
 
 


 

Historia

 

Biblioteka Instytutu Historii jest jedną z największych bibliotek instytutowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Księgozbiór biblioteki zaczęto tworzyć w latach 70-tych XIX wieku, obecnie liczy około 140 tys. voluminów. Bazuje on na książkach zakupionych dla powstającego w tym okresie Seminarium Historycznego oraz na książkach ofiarowanych przez instytucje naukowe (m. in. PAU, Bibliotekę Jagiellońską, Akademię w Peszcie czy w Wiedniu), a także przez wielu wybitnych profesorów UJ (np. w 1912 r prof. Wincenty Zakrzewski ofiarował swój prywatny księgozbiór liczący około 700 pozycji). Pierwszy wpis do inwentarza Biblioteki ówczesnego Seminarium Historycznego miał miejsce w 1873 roku. Przez cały okres funkcjonowania Biblioteki zmieniały się zarówno losy jak i specyfika księgozbioru. Księgozbiór Seminarium Historycznego od początku tworzony był jako warsztat pracy naukowej dla krakowskich historyków, a Biblioteka Instytutu Historii UJ stara się, aby takim pozostał. Pracownicy i studenci mają obecnie możliwość korzystania z wydawnictw źródłowych, encyklopedii, słowników, bibliografii, a także z najnowszej literatury przedmiotu zarówno w języku polskim jak i w językach obcych. Zbiory Biblioteki obejmują pozycje dotyczące historii poszczególnych krajów, historii politycznej, społecznej, gospodarczej, prawa, dyplomacji i stosunków międzynarodowych, wojska i wojskowości, a także m. in. historiozofii, historii filozofii, nauki, oświaty i wychowania, języka i literatury, historii książki i bibliotek, prasy i radia, sztuki, architektury i urbanistyki, teatru i filmu, sportu, historii kultury, religii, medycyny, historii poszczególnych regionów i miast (np. nasza Biblioteka kompletuje Cracoviana). Oprócz druków zwartych Biblioteka gromadzi wydawnictwa ciągłe, zbiory specjalne, w tym także materiały audiowizualne.

Do roku 1969 kompletowanie księgozbioru było utrudnione z powodu braku odpowiedniego pomieszczenia dla biblioteki. Od tej pory datuje się prowadzenie wspólnego, centralnego inwentarza dla byłego księgozbioru Seminarium Historycznego i księgozbiorów istniejących przy poszczególnych zakładach. W skład Biblioteki Instytutu Historii UJ wchodzą księgozbiory bibliotek zakładowych np. Zakładu Nauk Pomocniczych Historii, Zakładu Historii Kultury i Edukacji Historycznej (z cenną kolekcją zgromadzoną przez prof. Stanisława Kota), Zakładu Historii Starożytnej itd.

W skład księgozbioru Biblioteki wchodzi wiele cennych wydawnictw, są to m. in.: serie źródeł dotyczące historii Polski np. Starodawne Prawa Polskiego Pomniki (SPPP), Monumenta Poloniae Historica, Kodeksy dyplomatyczne, kroniki, Monumenta Poloniae Vaticana, Bullarium Poloniae, a także wydawnictwa dotyczące historii powszechnej np. Archiv Jugozapadnoj Rossii..., Acta Nuntiaturae Poloniae, Elementa ed Fontium Editiones, Repertorium der diplomatischen Vertreter auer Länder..., E. Alberi „Relazioni degli ambasciatori Veneti...” itd. Należy również wspomnieć, iż Biblioteka posiada w swoich zbiorach wiele tytułów czasopism, które zaczęła gromadzić w drugiej połowie XIX wieku (w tym m. in. Kwartalnik Historyczny, Ateneum, Przegląd Polski, Rocznik Krakowski). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników naukowych i studentów, Biblioteka dba o systematyczne powiększanie księgozbioru, a także, w ścisłym porozumieniu i współpracy z Biblioteką Jagiellońską, podejmuje działania prowadzące do automatyzacji zbiorów.